Potrebujete poradit? Zavolajte na +420 732 258 567, alebo napište na obchod@ecoprodukty.cz
E-shop pre zelenú domácnosť a zdravý udržateľný životný štýl
Už sa poznáme?
Už sa poznáme?
PRIHLÁSENIE
REGISTRÁCIA
Košík je
prázdný :(
vyhodne-ceny-pre-clenov-klubuVÝHODNÉ CENY
pre členov ECOklubu
Eko DROGÉRIA

Eko DROGÉRIA

Eko fľaše a termosky

Eko fľaše a termosky

Ekologická domácnosť a upratovanie

Ekologická domácnosť a upratovanie

Hygienické potreby

Hygienické potreby

Konope a zdravá výživa

Konope a zdravá výživa

Pre mamičky, deti a bábätká

Pre mamičky, deti a bábätká

Príroda a záhrada

Príroda a záhrada

PRÍRODNÁ KOZMETIKA

PRÍRODNÁ KOZMETIKA

Riad a stolovanie

Riad a stolovanie

SOLÁRNA ENERGIA

SOLÁRNA ENERGIA

Úprava vzduchu a AROMATERAPIA

Úprava vzduchu a AROMATERAPIA

Nádoby a obaly na potraviny

Nádoby a obaly na potraviny

ÚSPORA VODY

ÚSPORA VODY

ÚSPORA ELEKTRINY

ÚSPORA ELEKTRINY

ÚSPORA TEPLA

ÚSPORA TEPLA

VÝPREDAJ

VÝPREDAJ

expiraciaVÝPREDAJ EXPIRÁCIA
vyrobciVÝROBCI
Tajomstvo zloženia kozmetiky
Tajomstvo zloženia kozmetiky
SME AJ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH


Sledujte nás na Facebooku a Instagramu.

Pravidelne zverejňujeme EKO zaujímavosti, zľavové akcie a súťaže o skvelé ceny


ODBER NOVINIEK


Prihláste sa k odberu noviniek a získajte 2 € na Váš ďalší nákup!


Novinky rozosielame max. 2x mesačne a nájdete v nich veľa zaujímavostí, noviniek a akcií ze sveta ECOproduktov.
Prihlásiť sa k odberu noviniekDOPRAVA ZADARMO
Zásielkovňa


Nákup za 39 € (31 €)
Cena dopravy: 3.5 € ZADARMO
PPL


Nákup za 59 € (51 €)
Cena dopravy: 4.9 € ZADARMO
DPD


Nákup za 79 € (71 €)
Cena dopravy: 5.9 € ZADARMO
GLS


Nákup za 89 € (81 €)
Cena dopravy: 6.9 € ZADARMO
*zvýhodněná cena dopravy platí iba pre členy KLUBU ECOPRODUKŤÁKOV

Ako postupovať, keď tovar prišiel poškodený, nekompletný alebo došlo k zámene tovaru?
Ako vrátiť tovar do 30 dní?
Ako uplatniť reklamáciu?

I. Všeobecné ustanovenia

II. Vymedzenie pojmov

III. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

IV. Platobné podmienky

V. Dodacie podmienky, spôsob dopravy, osobný odber

VI. Kontrola zásielky, tovar prišlo poškodené, nekompletný alebo došlo k zámene tovaru

VII. Odstúpenie od zmluvy

1. Storno objednávky     
Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru bez akéhokoľvek postihu. Stornovať objednávku je možné na emaile obchod@ecoprodukty.cz               

2. Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej za pomoci prostriedkov diaľkovej komunikácie     
Kupujúci má právo v súlade s § 1829 občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Zb) má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodov do 14 dní od prevzatia tovaru, resp. od prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je obsahom kúpa niekoľko druhov tovaru alebo sa tovar skladá z niekoľkých častí (postačí odoslať 14.deň lehoty).

Keďže naším produktom veríme, tak sme pre našich zákazníkov túto dobu predĺžili na 30 dní.

Ak sa rozhodne Kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena a náklady na najlacnejší ponúkaný spôsob dodania tovaru od predajcu ku Kupujúcemu. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru.              

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenia IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie vám nevzniká, pretože zákon túto možnosť neuvádza.          

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie všetkých nižšie uvedených podmienok:

 • najneskôr 30. deň po prevzatí tovaru musí byť Predávajúcemu odoslaný prejav vôle o odstúpení od zmluvy. Odporúčame odoslať email na emailovú adresu obchod@ecoprodukty.cz s textom: V súlade s ustanovením § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka odstupujem od zmluvy č. FV -____ "(doplňte číslo faktúry).
 • tovar odporúčame vracať v pôvodnom obale neporučeném obale     
 • tovar by nemalo niesť známky použitia, malo by byť nepoškodený     
 • tovar by malo byť kompletné (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)     
 • tovar by malo byť vrátené sa vytlačenú kópiu dokladu o kúpe (faktúra)     
 • tovar by mal byť vrátený vrátane prípadných darčekov v pôvodnom obale     
 • poštovné spojené so zaslaním tovaru späť k predajcovi hradí Kupujúci     
 • vrátený tovar prosíme dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Vrátený tovar pri preprave by malo byť poistené na sumu zodpovedajúcu hodnote tovaru     
 • tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, takáto zásielka nemôže byť z našej strany prijatá     

Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.            

Po splnení týchto podmienok si vytlačte a vyplňte protokol, ktorý nájdete TU. Tento protokol obsahuje všetky dôležité informácie, ktoré sú nevyhnutné pre bezproblémové vybavenie odstúpenie (číslo účtu, atď.). Vytlačený a vyplnený reklamačný protokol je potrebné opatriť podpisom.

Protokol musí byť doručený spoločne s tovarom na adresu:     
      
DTshops s.r.o.     
vrátenie tovaru     
Zahradní 1029/25
73301 Karviná
Česká republika     

Peniaze za tovar a náklady na najlacnejší ponúkaný spôsob dodania tovaru z internetového obchodu Vám budú vrátené prevodom na Váš účet a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, ak sa tovar v tejto lehote vrátený, alebo ak preukážete, že ste tovar odoslali; inak do 14 dní od obdržania tovar, ktorého sa týka odstúpenia od zmluvy.         
Ak bola znížená hodnota tovaru (došlo k čiastočnému spotrebovaní alebo opotrebovanie tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti; tovar nie je kompletný alebo bolo poškodené) je Kupujúci povinný preukázateľne chýbajúce hodnotu nahradiť v peniazoch. Predávajúci oprávnený voči Kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.          

Ak boli predmetom uzatvorenej zmluvy služby a sa začalo s ich plnením, potom má Kupujúci povinnosť uhradiť pomernú časť ceny za spotrebované služby, ak kupujúci od zmluvy odstúpil.          

Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka od kúpnej zmluvy:     

 • na dodávku tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
 • poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
 • o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • o dodaní novín, periodík alebo časopisov,
 • o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 • uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
 • o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

3. Storno objednávky zo strany predávajúceho     
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so zákazníkom v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá), pokiaľ nebude u daného tovaru celkom jasne uvedené, že sa jedná o mimoriadnu zľavu alebo akciu alebo iné označenie podobného významu. Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých (posledných) troch číslic namiesto štyroch, a iné zrejmé chyby v písaní. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.          

VIII. Reklamačný poriadok

IX. Zľavové kupóny a vernostný klub ECOPRODUKŤÁKOV

X. Zasielanie informácií o novinkách a zľavách emailom a ukladanie cookies

XI. Evidencia a ochrana osobných údajov

XII. Záverečné ustanovenia

Odber novinek
Prihlásiť sa k odberu noviniek
Novinky rozosielame max. 2x mesačne a nájdete v nich veľa zaujímavostí, noviniek a akcií ze sveta ECOproduktov.

Certifikáty našich produktov

CPKBDIHEcocertCHARTE COSMEBIO BIONaTrueNSFUSDA ORGANICFSCHCSRPSOECO CONTROLBIOVeganCHARTE COSMEBIO ECOAllergy UKCruelty freeGOTSB CorporationIFRAICEA Eco Bio CosmeticsSoil AssociationÖko-Tex Standard 100ECO GARANTIEPeta Cruelty free and VeganEcolabelCSEClimate NeutralNCSNCPStop Climate ChangeFair for lifeFAIRSTABSI KitemarkV-LabelceOK BiobasedCPK BioICEA Eco DetergentsAIABTest na NIKL KOBALT CHROMBetter Cotton InitiativeWRAS ApprovalEnergy Saving TrustCZ hygienický ATEST podľa vyhlášky č. 409/2005 Sb.SK hygienický ATEST podľa vyhlášky č. 355/2007 Z.z.